Aktualności

Błędy, których ogród nie wybacza 22 czerwca 2018

Zrealizowanie wymarzonego ogrodu, zwłaszcza w przypadku inwestorów, którzy robią to pierwszy raz, jest zadaniem złożonym i trwającym niejednokrotnie więcej czasu, niż można było przypuszczać. Jednak wielu pomyłek da się uniknąć dzięki właściwemu planowaniu, doborze gatunków oraz przede wszystkim badając swoje własne potrzeby i mierząc siły na zamiary!

Nietrafiony dobór gatunkowy roślin
– brak kontyuowania elementów krajobrazu naturalnego w ogrodzie
– wprowadzanie materiałów i roślin, które są obce i egzotyczne, nie współgrające z otoczeniem

– sadzenie roślin o dużych docelowych rozmiarach w małych ogrodach

– sadzenie gatunków roślin inwazyjnych i ekspansywnych

Błędy projektowe
– brak utwardzonych dojść, tam gdzie jest to niezbędne i w konsekwencji wydeptywanie trawy

– za dużo nawierzchnii utwardzonej w stosunku do zieleni

– niewłaściwa lokalizacja kompostownika, przeszkadzająca sąsiadom lub samym inwestorom

– zbyt duża ilość różnych pomysłów i materiałów, brak konsekwencji w wyborze stylu

– zrealizowanie ogrodu wymagającego dużych nakładów pracy, przy braku czasu i chęci na czasochłonną pielęgnację

– niedopasowanie ogrodu do potrzeb inwestora

Konflikty funkcji

– oczko lub ciek wodny pod gęstymi drzewami

– schowek na narzędzia niebezpieczne takie jak kosiarki i sekatory i środków chemicznych w pobliżu placu zabaw lub miejsca gdzie bawią się dzieci

– miejsce do gry w piłkę sąsiadujące z popisową rabatą kwiatową z delikatnymi gatunkami roślin
Błędy wykonania

– zastosowanie nietrwałych materiałów, np. kruszącej się, taniej maty wokół posadzonych roślin, która nie spełni swojej funkcji
– za ciasne lub za rzadkie posadzenie roślin

– niewłaściwe wykonanie elementów niewidocznych- obrzeży, wymiany gruntu, nawodnienia, itd.

Braki w planowaniu inwestycji
– porzucenie budowy ogrodu w połowie, które jest spowodowane brakiem środków finansowych i możliwości na zrealiwanie, początkowo bardzo ambitnego, planu ogrodu
– niezbudowanie racjonalnego budżetu na całość inwestycji, tak by starczyło i na dobry jakościowo materiał roślinny i na przynajmniej drobne elementy małej architektury
– powierzenie realizacji ogrodu niekompetentnym fachowcom